Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Proiectul SAFENET

Siguranţa circulaţiei costituie un obiectiv constant în domeniul reglementărilor dezvoltate şi aplicate în transporturi. Situaţia accidentelor rutiere din România, prezentată în rapoartele statistice la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, accentuează faptul că sunt necesare cercetări pentru identificarea măsurilor care să conducă la ameliorarea siguranţei rutiere.


Proiectul „Cercetări pentru estimarea şi creşterea performanţelor de siguranţă intrinsecă a reţelelor traficului urban” - SAFENET include cercetări asupra siguranţei circulaţiei specifice spaţiului urban şi particularizate municipiului Bucureşti. Tema şi-a propus un predominant caracter predictiv, adică să dezvolte proceduri şi funcţii care să prevadă, într-o reţea de străzi dată şi o anume mărime şi structură a fluxurilor de trafic, zonele (intersecţii majore, minore, străzi) în care riscul de producere a accidentelor este ridicat, să realizeze o tipologie a acestor zone şi să identifice posibile soluţii de creştere a siguranţei circulaţiei rutiere, specifice particularităţilor oraşului Bucureşti.


Structura primului nivel de modelare (etapa I)Structura nivelului doi de modelare (componente dezvoltate în etapele II - V)

Proiectul a fost structurat iniţial în trei etape, care trebuiau să se desfăşoare în perioada iulie 2012 – septembrie 2014, conform schemelor prezentate mai sus. Ca urmare a repartizărilor bugetare, pentru anii 2013 - 2015 pe programele componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014, perioada de implementare a proiectului s-a prelungit pana in decembrie 2016, iar planul de realizare s-a reorganizat în cinci etape: