Noutăti
A aparut Buletinul AGIR dedicat

Conferinței Naționale "Interacțiuni dintre transporturi și dezvoltarea regională", TRANSLU 2016, organizată de Universitatea ”Politehnica” din București, 24 iunie 2016.

A fost publicat

Rezumatul raportului științific și tehnic al etapei a V-a/2015 a proiectului SAFENET

Conferința "Drumuri mai sigure pentru Romania", Societatea Română a Auditorilor de Siguranță Rutieră, București, 7 octombrie 2016

Evenimentul a avut scopul de a impulsiona factorii implicați direct să găsească acele metode și măsuri necesare pentru ca definiția siguranței circulației rutiere să fie respectată și aplicată eficient și rapid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezentarea proiectului


Siguranţa circulaţiei costituie un obiectiv constant în domeniul reglementărilor dezvoltate şi aplicate în transporturi. Situaţia accidentelor rutiere din România, prezentată în rapoartele statistice la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene (CARE, DaCoTa, 2011), accentuează faptul că sunt necesare cercetări pentru identificarea măsurilor care să conducă la ameliorarea siguranţei rutiere.

Tema proiectului „Cercetări pentru estimarea şi creşterea performanţelor de siguranţă intrinsecă a reţelelor traficului urban” (SAFENET) include cercetări asupra siguranţei circulaţiei specifice spaţiului urban, particularizate pentru municipiul Bucureşti. Obiectivul general al proiectului este creşterea siguranţei circulaţiei rutiere urbane prin iniţierea unor măsuri de reducere a riscului de producere a accidentelor în zonele reţelei identificate ca fiind cu performanţe de siguranţă redusă.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, se vor realiza în cadrul proiectului cercetări fundamentale şi experimentale pentru dezvoltarea unor modele conceptuale şi a unor instrumente utile în îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă rutieră urbană.

Până acum circa două decenii, impactul siguranţei circulaţiei era rareori inclus în evaluarea proiectelor de creștere a fluenței traficului urban, deşi costurile sociale ale accidentelor sunt apreciate cvasipretutindeni ca fiind foarte mari. În ultima vreme însă, se recomandă că siguranţa circulaţiei să reprezinte un criteriu suplimentar în selecţia celor mai bune alternative de planificare urbană și asigurare a nevoilor de mobilitate. Această recomandare are scopul de a minimiza a-priori numărul accidentelor în fiecare alternativă de proiectare analizată. De aici decurge necesitatea şi oportunitatea cercetărilor pentru estimarea performanțelor de siguranță.

Plecand de la modelul digital al retelei urbane, cu intersectii principale si secundare si cu arce clasificate conform categoriilor si capacitatilor strazilor, se va dezvolta modelul digital macroscopic al retelei. Acest model macroscopic va fi baza pentru alocarea fluxurilor de trafic. Tinand seama de caracteristicile fizice ale retelei si de intensitatile fluxurilor de trafic, se vor defini functii de performanta a sigurantei circulatiei.

Se va elabora un model complex pentru estimarea performantelor de siguranta, care va include modelul digital macroscopic al retelei, modelul de simulare a fluxurilor de trafic la nivel macroscopic si un set de functii de estimare a performantelor de siguranta. Acest model va conduce la determinarea zonelor cu performante reduse. Analizand componentele si particularitatile retelei din zonele cu performanta redusa, se vor identifica posibilele solutii pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei. Rezultatele proiectului vor constitui instrumente cu caracter predominant predictiv, utile pentru estimarea sigurantei circulatiei din faza de planificare.

Obiective specifice ale proiectului:
• Realizarea modelului digital al rețelei urbane la nivel macroscopic, adecvat simulării fluxurilor de trafic
• Definirea unui set de funcţii de performanţă a siguranţei circulaţiei
• Identificarea particularităţilor fizice şi funcţionale ale zonelor înregistrate ca puncte negre în Bucureşti
• Estimarea performanţelor de siguranţă pentru reţeaua rutieră din Bucureşti
• Identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea siguranței circulației

Rezultate estimate:
• Modele pentru estimarea siguranţei circulaţiei conferite de reţeaua rutieră urbană
• Modele de simulare pentru estimarea performanţelor de siguranţă intrinsecă a elementelor reţelei rutiere urbane
• Recomandări pentru dezvoltări urbanistice corelate cu disponibilităţile de mobilitate sigură ale reţelei rutiere urbane
• Set de soluţii tip pentru creşterea performanţelor de siguranţă rutieră (sistematizări, reglări)

Perioada de realizare a proiectului: iulie 2012 – decembrie 2016

Acest proiect este finațat prin Programul PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE, Directia de cercetare 7.5. Produse si tehnologii inovative destinate transporturilor si productiei de automobile, PCCA Tip 2, Cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1439, Contract 193/2012.